loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 09 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarzy Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul.Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 09 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
Lekarzy
Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej  w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

 

Wpłynęło 16 (szesnaście) ofert

16 (szesnaście) ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu – zostały przyjęte

Brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu.

 

Prace komisji zakończono dnia 09.12.2021r.

 

 

Skip to content