loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 1 lutego 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć

DYREKTOR

 WOJEWÓDZKIEJ STACJI
RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul.Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 1 lutego 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć

 

Wpłynęło 2 (słownie: dwie) oferty.

Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez Udzielającego Zamówienia warunki konkursu –  dwie oferty zostały przyjęte.

Brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez Udzielającego Zamówienia warunków konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace Komisji zakończono dnia 01.02.2023r.u

Skip to content