loader image

Konkursy

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 1 września 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarzy Klinicznego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego wraz z Zespołem Opieki Domowej

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE

ul.Poniatowskiego 435-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 1 września 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: 

Lekarzy Klinicznego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego wraz z Zespołem Opieki Domowej

Wpłynęła 1 (jedna) oferta

1 (jedna) oferta  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

Brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu.

 

Prace komisji zakończono dnia 01.09.2021r.

 

Skip to content