loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 12 maja 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: LEKARZA IZBY PRZYJĘĆ

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 12 maja 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  LEKARZA IZBY PRZYJĘĆ

Wpłynęła 1 (jedna) oferta

1 (jedna) oferta  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełnia postawione przez Udzielającego Zamówienia warunki konkursu.

Brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez Udzielającego Zamówienia warunków konkursu.

Prace Komisji zakończono dnia 12.05.2023r.

Skip to content