loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 13 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarzy Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
w RZESZOWIE

35-026 Rzeszów, ul Poniatowskiego 4

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 13 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: 

Lekarzy Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego

Wpłynęło 24 (dwadzieścia cztery) ofert

23 (dwadzieścia trzy) oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu – zostały przyjęte

1 (jedna) oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która  nie spełnia postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu została odrzucona

 

Prace komisji zakończono dnia 13.12.2021r.

Skip to content