loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14 grudnia 2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: pielęgniarkę Izby Przyjęć, pielęgniarkę Klinicznego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego wraz z Zespołem Opieki Domowej, technika elektroradiologii, asystentkę stomatologiczną, opiekuna medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

 w RZESZOWIE

ul.Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14 grudnia  2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 pielęgniarkę Izby Przyjęć, pielęgniarkę Klinicznego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego wraz z Zespołem Opieki Domowej, technika elektroradiologii, asystentkę stomatologiczną, opiekuna medycznego

 

Złożono:

14 ofert

11 ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez Udzielającego zamówienia warunki konkursu.

3 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które nie spełniają postawionych przez Udzielającego zamówienie warunków konkursu.

 

 

Prace komisji zakończono dnia 14.12.2021r.

Skip to content