loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 15 lutego 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul.Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 15 lutego 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia

Wpłynęło 8 (słownie: osiem) ofert

Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełnia postawione przez Udzielającego Zamówienia warunki konkursu – zostały przyjęte

Brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu.

 

 

 

Prace komisji zakończono dnia 15.02.2023r

Skip to content