loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 16 sierpnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 16 sierpnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć

Wpłynęła 1 (słownie: jedna.) oferta

Oferta  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu – została przyjęta

Brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu.

 

Prace komisji zakończono dnia 16.08.2021r.

Skip to content