loader image

Konkursy

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 17 lutego 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul.Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

 

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 17 lutego 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 Lekarzy

Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

 

.

Wpłynęła 1 ( jedna)  oferta.

Oferta  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełnia postawione przez Udzielającego Zmówienia warunki konkursu – została przyjęta

Brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu.

 

 

.

 

 

 

Prace Komisji zakończono dnia 17.02.2023r.

Skip to content