loader image

Konkursy

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 18 listopada 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  pielęgniarkę/pielęgniarza Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 18.11.2021 roku

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE,
ul.
Poniatowskiego 4   35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 18 listopada 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  pielęgniarkę/pielęgniarza Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 09.11.2021r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

Prace Komisji zakończono dnia 18.11.2021r.

Skip to content