loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 18 maja 2023 roku na udzielanie świadczeń przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 18 maja 2023 roku

na udzielanie  świadczeń  przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego

w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

Wpłynęło 46 (czterdzieści sześć) ofert.

45 ofert zostało prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i zostały przyjęte przez komisję.

1 oferta  została nieprawidłowo złożona, nie odpowiada warunkom określonym w SWKO
i  została odrzucona przez Komisję

Prace komisji zakończono dnia 18.05.2023r.

Skip to content