loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 20.08.2021 roku.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul.Poniatowskiego 4  35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 20 sierpnia 2021 roku na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego  w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

Wpłynęło 14 (czternaście) ofert

14 (czternaście) ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

Brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu.

 

Prace komisji zakończono dnia 20.08.2021r.

Skip to content