loader image

Konkursy

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 21 maja 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul.Poniatowskiego 4  35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 21 maja 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: 

Lekarzy Izby Przyjęć

 

Wpłynęły 2 (dwie) oferty

Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu – zostały przyjęte

Brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu.

 

Prace komisji zakończono dnia 21.05.2021r.

Skip to content