loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 25 października 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

35-026 Rzeszów, ul.Poniatowskiego 4

OGŁASZA

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 25 października 2021 roku

na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego 

w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

Wpłynęło 7 (siedem) ofert.

5 ofert zostało prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i zostały przyjęte przez Komisję.

2 oferty zostały nieprawidłowo złożone, nie odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i  zostały odrzucone przez Komisję

 

 

Prace komisji zakończono dnia 25.10.2021 r.

Skip to content