loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 lipca 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarza w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego

DYREKTOR

 WOJEWÓDZKIEJ STACJI
RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

 

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 lipca 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarza w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego

 

 

Wpłynęło      0   (słownie:   zero   ) ofert.

 

 

 

Prace Komisji zakończono dnia 26.07.2023r.

 

 

Skip to content