loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27.08.2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: pielęgniarkę/pielęgniarza Izby Przyjęć

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE

ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów

OGŁASZA

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27.08.2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  pielęgniarkę/pielęgniarza
Izby Przyjęć

Złożono: 3 oferty

3 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  spełniają postawione przez Udzielającego zamówienia warunki konkursu – zostały przyjęte.

Prace komisji zakończono dnia 27.08.2021

Skip to content