loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 9 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarzy Izby Przyjęć

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

 

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 9 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć

Wpłynęło 8 (słownie: osiem) ofert

Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu – zostały przyjęte

Brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu.

 

Prace komisji zakończono dnia 09.12.2021r.

Skip to content