loader image

Konkursy

Wyniki konkursuna udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/ pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/ pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w Zespołach Ratownictwa Medycznego i Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia

Skip to content