loader image

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000 zł

Zakup 1 szt. noszy elektrycznych w ramach otrzymanej dotacji: „ Zakup jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

WSPR-DT/3113/12/2023

LINK

Skip to content