loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

ZAKUP I DOSTAWA 250 APTECZEK PIERWSZEJ POMOCY DO REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU „RatujeMy!”

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/24/2024

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=65581020

====================================================================================================================================

24_Informacja o unieważnieniu postępowania

Skip to content