loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Zakup i dostawa dysków SSD, sprzętu komputerowego, laptopów oraz licencji na oprogramowanie biurowe dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/04/2022

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

====================================================================================================================================

04_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content