loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

ZAKUP I DOSTAWA FANTOMÓW DO NAUKI RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO ODDECHOWEJ ORAZ SZKOLENIOWYCH DEFIBRYLATORÓW AED DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE.

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/48/2023

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=58100354

====================================================================================================================================

48_wybor_najkorzystniejszej_oferty

====================================================================================================================================

48_unieważnienie

Skip to content