loader image

Oferty pracy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
W Rzeszowie poszukuje kandydata

Na stanowisko

Diagnosta samochodowy

WSPR  zatrudni:

Diagnostę Samochodowego

Praca w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów WSPR w Rzeszowie

Miejsce : Rzeszów

Od kandydatów oczekujemy:

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania badań technicznych w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów  – warunek konieczny
 • Dokonywanie terminowej kontroli stanu technicznego sprzętu oraz jego pomiarów
 • Obsługa pojazdów WSPR w Rzeszowie w zakresie oceny stanu technicznego poszczególnych układów i zespołów pojazdów mechanicznych oraz prowadzenie  dokumentacji wewnętrznej.
 • Dbanie o  stanowisko pracy oraz powierzony sprzęt diagnostyczny
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Mile widziane prawo jazdy kat „C”

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Zatrudnienie na umowę cywilnoprawną.

Kontakt:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Poniatowskiego 4,

35-026 Rzeszów

email: kadry@wspr.pl

Dokumenty (CV+ klauzula ) prosimy przesyłać elektronicznie na adres: kadry@wspr.pl

Klauzula zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów konkursowych. Jestem świadomy/a że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów
 2. WSPR wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail rodo@wspr.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane :
 1. a)     w celu przeprowadzenia procesu konkursowego aktualnie prowadzonego przez WSPR  na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 ( Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679
 2. b)     w celu prowadzenia przyszłych procesów konkursowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679)
 3. c)     w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WSPR – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WSPR, zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu WSPR obrony spraw praw.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony  o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WSPR. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 2. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych WSPR prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 3. Przysługuje Pani /Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Podanie danych osobowych jest wymagane przez WSPR dla celów przeprowadzenia rekrutacji.  Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury   w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez WSPR podanie danych jest dobrowolne.

 

 

Skip to content