wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14.05.2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: pielęgniarkę/pielęgniarza Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4  35-026 Rzeszów   OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14.05.2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA KLINICZNEGO ODDZIAŁU OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ WRAZ Z ZESPOŁEM OPIEKI DOMOWEJ . Złożono: 3 oferty 3 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  spełniają postawione przez Udzielającego zamówienia warunki konkursu – …

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14.05.2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: pielęgniarkę/pielęgniarza Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej Read More »