loader image

Konkursy

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14.05.2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: pielęgniarkę/pielęgniarza Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE
ul.
Poniatowskiego 4  35-026 Rzeszów

 

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14.05.2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA KLINICZNEGO ODDZIAŁU
OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ WRAZ Z ZESPOŁEM OPIEKI DOMOWEJ

.

Złożono: 3 oferty

3 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  spełniają postawione przez Udzielającego zamówienia warunki konkursu – zostały przyjęte.

 

 

Prace komisji zakończono dnia 14.05.2021

Skip to content