Zawiadomienie o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa  sprzętu jednorazowego użytku i materiałów do bieżącej działalności dla  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4” znak WSPR-DT/3113/9/2020 Zawiadomienie o wyborze oferty, terminie zawarcia umowy oraz o unieważnieniu postępowania w Pakiecie V   Zawiadomienie o wyborze oferty_WSPR-DT311392020