loader image

Dzień: 2021-08-20

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki/Pielęgniarzy Izby Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki/Pielęgniarzy Izby Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do dnia 31. 12.2021r. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem …

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki/Pielęgniarzy Izby Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »

Sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/26/2021 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. ==================================================================================================================================== 26_Informacja o wyborze …

Sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Read More »

Skip to content