WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ W AMBULATORIUM STOMATOLOGICZNYM

OGŁOSZENIE WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ W AMBULATORIUM STOMATOLOGICZNYM Umowa zostanie zawarta po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu, na czas określony od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem umowy, a także pobrać obowiązujący formularz …

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ W AMBULATORIUM STOMATOLOGICZNYM Read More »