Dostawa ambulansów typu „C” wraz z wyposażeniem medycznym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (3 części)

Nr postępowania: WSPR-DT/3113/2/2022 link