loader image

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000 zł

Dostawa ambulansów typu „C” wraz z wyposażeniem medycznym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (3 części)

Nr postępowania: WSPR-DT/3113/2/2022

link

Skip to content