wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 21 kwietnia 2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarzy Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 21 kwietnia 2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia. . Wpłynęła 1 ( jedna)  oferta. 1 (jedna)  oferta została prawidłowo złożona, odpowiada warunkom określonym w …

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 21 kwietnia 2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarzy Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia Read More »