loader image

Konkursy

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 21 kwietnia 2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarzy Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 21 kwietnia 2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 Lekarzy

Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

.

Wpłynęła 1 ( jedna)  oferta.

1 (jedna)  oferta została prawidłowo złożona, odpowiada warunkom określonym w SWKO
i zostały przyjęta przez Komisję.

.

 

 

 

 

Prace Komisji zakończono dnia 21.04.2022r.

 

Skip to content