loader image

Dzień: 2023-09-14

Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń   przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń   przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do dnia 31.05.2024r. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się …

Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń   przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 8 września 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

DYREKTOR  WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul.Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 8 września 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej     Wpłynęła 1   (słownie: jedna ) oferta. Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez Udzielającego Zamówienia warunki konkursu – …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 8 września 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej Read More »

Skip to content