loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 8 września 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

DYREKTOR

 WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul.Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 8 września 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przezLekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

 

 

Wpłynęła 1   (słownie: jedna ) oferta.

Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez Udzielającego Zamówienia warunki konkursu –   jedna oferta została przyjęta.

Brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez Udzielającego Zamówienia warunków konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace Komisji zakończono dnia 08.09.2023r.

Skip to content