loader image

Dzień: 2024-01-16

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. : „Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównej z przystosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów opartych na normach obejmująca wykonanie całości projektu, realizację głównych ciągów elektrycznych i rozdzielnic piętrowych oraz wymianę części instalacji odbiorcy w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4”.

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/5/2024 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=60522007 ==================================================================================================================================== 05_Informacja o …

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. : „Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównej z przystosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów opartych na normach obejmująca wykonanie całości projektu, realizację głównych ciągów elektrycznych i rozdzielnic piętrowych oraz wymianę części instalacji odbiorcy w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4”. Read More »

Skip to content