loader image

Dzień: 2024-03-04

ZAKUP I DOSTAWA FANTOMÓW DO NAUKI RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO ODDECHOWEJ ORAZ SZKOLENIOWYCH DEFIBRYLATORÓW AED DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE.

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/17/2024 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=63426741 ==================================================================================================================================== 17_Informacja o …

ZAKUP I DOSTAWA FANTOMÓW DO NAUKI RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO ODDECHOWEJ ORAZ SZKOLENIOWYCH DEFIBRYLATORÓW AED DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE. Read More »

Skip to content