loader image

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW (CZWARTY PRZETARG), UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (IV – CZWARTY PRZETARG)

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedzibą ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów ogłasza przetarg na sprzedaż samochodów.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na zakup używanego samochodu” w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów, II piętro pok. nr 43, w terminie do dnia 19 grudnia 2023  roku do godziny 10:00, osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych / kurierskich. W przypadku korzystania z usług pocztowych / kurierskich Sprzedający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przez Sprzedającego.

Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Sprzedającego w pok. nr 45, w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 10:15

Pojazdy można oglądać w godz. 7:00 – 14:00, w Rzeszowie, ul. Wyzwolenia 4 od poniedziałku do piątku, w terminie do 19 grudnia 2023 r. Osoba do kontaktu: Krzysztof Jarząb
tel. 601995414

  1. VW T5, nr rejestracyjny RZ 4713G, rok produkcji 2011,
  2. VW T5, nr rejestracyjny RZ 8476C, rok produkcji 2010.

Szczegółowy opis samochodów wymienianych w pkt. IV 1- 2 ogłoszenia, zawarty jest w załącznikach  nr 2.1-2.2 do niniejszego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (IV PRZETARG)

ZAL_NR1_FORMULARZ OFERTOWY

 

PROTOKÓŁ Z PRZETARGU – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Nazwa i siedziba jednostki:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów

W prowadzonym czwartym postępowaniu – przetargu na zakup używanych samochodów będących własnością Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie (IV przetarg), tj.:

1. VW T5, nr rejestracyjny RZ 4713G, rok produkcji 2011, Cena wywoławcza brutto: 15 520,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia zł 00/100)

  1. VW T5, nr rejestracyjny RZ 8476C, rok produkcji 2010, Cena wywoławcza brutto: 13 600,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset  zł 00/100), w wyznaczonym terminie do dnia 19-12-2023r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym unieważnia się przedmiotowe postępowanie  prowadzone w trybie przetargu ze względu na brak ofert.

Podziel się ze znajomymi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Skip to content