loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz opisu przedmiotu zamówienia dla zadań pn. : 1. „Wymiana rynien i rur spustowych w zespole budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Wyzwolenia 4”. 2. „Wymiana rynien na budynku Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4”. 3. „Wykonanie bramy przesuwnej w części ogrodzenia budynku Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4 (wraz z zabudową z blachy części ogrodzenia i wykonaniem utwardzenia placu kostką brukową) ”. 4. „Wykonanie studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej na terenie WSPR Rzeszów przy ul. Poniatowskiego 4”. 5. „Wykonanie instalacji odgromowej na budynkach WSPR Rzeszów przy ul. Poniatowskiego 4 i Wyzwolenia 4.

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/19/2023

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=46985943

====================================================================================================================================

19_Informacja o odrzuceniu i unieważnieniu postępowania

Skip to content