loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Sukcesywna dostawa 21 szt. tapczanów jednoosobowych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/27/2023

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

 

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=52455920

====================================================================================================================================

27_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content