loader image

Dzień: 2023-08-29

Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do dnia 31.12.2023r. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu …

Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »

Sukcesywna dostawa 21 szt. tapczanów jednoosobowych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/27/2023 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.   https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=52455920 ==================================================================================================================================== 27_Informacja …

Sukcesywna dostawa 21 szt. tapczanów jednoosobowych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Read More »

Skip to content