loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Sukcesywny roczny zakup i dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych i akcesoriów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/30/2024

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=67059218

Skip to content