Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 22.02.2021 roku

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 22 lutego 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. . Wpłynęło …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 22.02.2021 roku Read More »