loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Usługa wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR- DT/3111/17/2021

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

====================================================================================================================================

Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty oraz wyjaśnienia treści zapytania- postępowanie nr WSPR- DT/3111/17/2021

17_Modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty oraz wyjaśnienia

====================================================================================================================================

Wyjaśnienia treści zapytania- postępowanie nr WSPR- DT/3111/17/2021

17_Wyjaśnienia treści zapytania

====================================================================================================================================

17_Wybór najkorzystniejszej oferty

Skip to content