loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy Izby Przyjęć na podstawie umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
w RZESZOWIE

ul.Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: 

Lekarzy Izby Przyjęć

na podstawie umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

 

 

 

 

Złożono : jedną ofertę

Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez Udzielającego Zamówienia warunki konkursu  –  jedna oferta została przyjęta.

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez Udzielającego Zamówienia warunków konkursu-  brak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 27.09.2023r.

 

 

Skip to content