loader image

Dzień: 2023-10-04

Wyniki konkursu rozstrzygniętego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy Izby Przyjęć na podstawie umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul.Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć na podstawie umowy cywilnoprawnej / zlecenia.         Złożono : jedną ofertę Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez Udzielającego Zamówienia warunki konkursu  –  jedna oferta została przyjęta. …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy Izby Przyjęć na podstawie umowy cywilnoprawnej / zlecenia. Read More »

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 25 września 2023 roku na udzielanie  świadczeń  przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

  DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 25 września 2023 roku na udzielanie  świadczeń  przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Wpłynęło 8(osiem) ofert. 8 ofert zostało prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 25 września 2023 roku na udzielanie  świadczeń  przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »

Skip to content