loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 25 września 2023 roku na udzielanie  świadczeń  przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 25 września 2023 roku

na udzielanie  świadczeń  przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego

w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

Wpłynęło 8(osiem) ofert.

8 ofert zostało prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i zostały przyjęte przez komisję.

0 ofert  zostało nieprawidłowo złożonych, nie odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i  zostało odrzuconych przez Komisję

 

Prace komisji zakończono dnia 25.09.2023r.

 

Skip to content