loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 29.04.2021 roku.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. P
oniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 29 kwietnia 2020 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy

Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

 

Wpłynęła  1  (jedna)  oferta, która spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

Brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu.

 

Prace komisji zakończono dnia 29.04.2021r.

Skip to content