loader image

Dzień: 2021-05-04

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 29.04.2021 roku.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 29 kwietnia 2020 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.   Wpłynęła  1  (jedna)  oferta, która spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu. Brak ofert na …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 29.04.2021 roku. Read More »

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 23 kwietnia 2021 roku.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATUNKOWEGO w RZESZOWIE, ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 23 kwietnia 2021 roku. na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego  w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Wpłynęło …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 23 kwietnia 2021 roku. Read More »

Skip to content