loader image

Konkursy

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT W SPRAWIE UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE PRZEZ:  LEKARZA WYJAZDOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Rzeszów, dnia 11.12.2023r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT W SPRAWIE

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W WOJE

WÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

 W RZESZOWIE PRZEZ:  LEKARZA WYJAZDOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

 

 

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.),

art. 150 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ) oraz §  6 pkt 2 ppkt 7) ,  pkt 3 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej,  zostaje unieważnione postępowanie konkursowe o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez :   Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej na rzecz
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Skip to content