loader image

Dzień: 2023-12-11

Usługa przewozu gotowych posiłków dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/51/2023 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=58384616 ==================================================================================================================================== 51_wybór_najkorzystniejszej_oferty

KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia przez Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia przez Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej     Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz projektem umowy a także pobrać obowiązujący formularz oferty zamieszczonej na stronie internetowej /wspr.pl/ Wojewódzkiej Stacji …

KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia przez Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej Read More »

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT W SPRAWIE UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE PRZEZ:  LEKARZA WYJAZDOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Rzeszów, dnia 11.12.2023r.     ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT W SPRAWIE UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W WOJE WÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO  W RZESZOWIE PRZEZ:  LEKARZA WYJAZDOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ     Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2022 r. …

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT W SPRAWIE UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE PRZEZ:  LEKARZA WYJAZDOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ Read More »

Skip to content